Tóm tắt Luận văn Phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân đối với các quyết định của cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Luận văn tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản của pháp luật tố tụng hình sự

về thủ tục phê chuẩn của VKS đối với các quyết định của CQĐT cần có sự phê chuẩn của

VKS trong tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay, bao gồm: Các quy định của BLTTHS về các

quyết định tố tụng của CQĐT phải có sự phê chuẩn của VKS, quyền hạn và trách nhiệm của

CQĐT, VKS trong việc thực hiện thủ tục phê chuẩn này; tình hình thực hiện các quy định

này trong thực tiễn từ năm 2003 cho đến nay; trên cơ sở đó phát hiện ra những ƣu điểm và

hạn chế của pháp luật về thủ tục phê chuẩn của VKS đối với các quyết định của CQĐT trong

tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay cũng nhƣ những vƣớng mắc

trong việc thực hiện các quy định đó, trách nhiệm của các bên trong việc tháo gỡ các vƣớng

mắc; các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thủ tục phê chuẩn của VKS đối với các quyết định

của CQĐT trong tố tụng hình sự phải có sự phê chuẩn của VKS.

Luận văn có nghiên cứu, đánh giá và bình luận về các quy định của pháp luật tố tụng

hình sự một số quốc gia thuộc các hệ thống pháp luật điển hình trên thế giới về thủ tục phê

chuẩn đối với các quyết định tƣơng ứng.

Luận văn cũng có sử dụng nguồn dữ liệu thực tế là các số liệu về hoạt động phê chuẩn

của các VKS theo báo cáo của VKSND tối cao trong các năm 2005, 2006, 2007 là ba năm

thực hiện BLTTHS để phân tích, nghiên cứu. Năm 2005 cũng là năm đầu tiên VKSND sửa

đổi hệ thống các chỉ mục thống kê và triển khai công tác thống kê tội phạm, thống kê hình sự

theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2003 trên toàn bộ các VKSND khắp cả nƣớc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY