Tóm tắt Luận văn Phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

CHưƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

HUYỆN TIÊN PHưỚC, TỈNH QUẢNG NAM

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN

TIÊN PHưỚC

2.1.1. Về điều kiện tự nhiên

a. Về vị trí địa lý

b. Đặc điểm về khí hậu

c. Đặc điểm về địa hình

d. Về thổ nhưỡng

2.1.2. Tình hình về kinh tế - xã hội huyện Tiên Phước

a. Tình hình phát triển kinh tế của huyện

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện khá cao. Chỉ trong vòng

4 năm, từ năm 2009 – 2013 mà giá trị tăng trưởng của toàn bộ nền

kinh tế của huyện tăng gần gấp 2 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân là

18,27%. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch tương đối phù hợp

với quy luật, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ

trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ trọng

của các ngành có hướng chuyển dịch tích cực.

b. Tình hình về xã hội của huyện

- Tình hình về dân số và lao động của huyện Tiên Phước: Quy

mô dân số tăng chậm và liên tục qua các năm, tốc độ tăng dân số

bình quân từ năm 2009 – 2013 là 0,54%. Điều này chứng tỏ huyện

đã thực hiện tốt các chính sách kế hoạch gia đình, góp phần ổn định

quy mô dân số nhằm phục vụ tốt cho việc tính toán phân tích để

hoạch định các chính sách kinh tế xã hội của huyện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY