Tóm tắt Luận văn Phát triển thương hiệu tại trường Cao đẳng Lạc Việt

CHƯƠNG 2

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT

2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT

2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển

a. Lịch sử hình thành

Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo Quyết định

số 5996/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ

Giáo Dục và Đào tạo.

b. Chức năng

Đào tạo nguồn nhân lực các hệ cao đẳng, trung cấp bồi

dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc cho người lao động, tổ

chức giới thiệu việc làm cho người lao động.

c. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính qui, áp dụng mô hình và

phương pháp đào tạo tiên tiến, kết hợp giữa nhà trường và doanh

nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong công

cuộc phát triển của đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY