Tóm tắt Luận văn Phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Nhìn chung cơ cấu sản lượng NTTS của huyện Tuy Phước trong

những năm 2007 - 2012 tương đối ổn định, không có sự biến đổi lớn

về tỷ trọng giữa các loại đối tượng nuôi. Chủ yếu là tôm các loại

chiếm tỷ trọng cao (67,1%) và có xu hướng tăng dần qua từng năm,

cá các loại chiếm 14,08%, thủy sản khác chiếm 18,82%.

Trong cơ cấu diện tích mặt nước nuôi trồng thì cơ cấu diện tích

nuôi trồng nước lợ chiếm tỷ trọng cao (97,53%). Trong khi đó diện

tích mặt nước nuôi trồng nước ngọt chiếm tỷ trọng rất nhỏ (2,47%).

Điều này cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu diện tích NTTS ở Tuy

Phước thời gian qua là chưa hợp lý

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY