Tóm tắt Luận văn Phát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng Hới

Phát triển nuôi trồng thuỷ sản đã tạo ra nguồn nguyên liệu ngày

càng lớn cho công nghiệp chế biến, tạo ra nhiều việc làm và tăng thu

nhập cho hàng ngàn hộ gia đình, nâng cao thu nhập cho người nghèo.

Tác động của phát triển nuôi trồng thuỷ sản tới xoá đói giảm nghèo.

Sự phát triển của việc NTTS đã làm thay đổi số lượng cũng như cơ

cấu lao động trong nội bộ ngành thủy sản. Tuy nhiên, sự biến động

này là không lớn, lao động trong nuôi trồng thuỷ sản vẫn chiếm tỷ

trọng chi phối qua các năm.

Nuôi trồng thuỷ sản mang tính rủi ro rất cao nên thu nhập của

người dân thiếu tính bền vững. Tình trạng chênh lệch về thu nhập và

mức sống giữa thành thị và nông thôn còn lớn. Thu nhập bình quân

đầu người một tháng năm 2010 ở nông thôn theo giá thực tế là 589

ngàn đồng trong khi ở thành thị là 1.028 ngàn đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY