Tóm tắt Luận văn Phát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định

Theo tác giả Bùi Quang Bình: “ Phát triển là một sự vận động

đi lên; một quá trình thay đổi theo hướng hoàn thiện về mọi mặt của

nền kinh tế như: kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế trong một thời

gian nhất định”. Theo tác giả Raman Waitz: “ Phát triển là một quá

trình thay đổi liên tục là tăng mức sống con người và phân phối công

bằng những thành quả tăng trưởng trong xã hội”;

- Phát triển nuôi trồng thủy sản là sự tăng lên về các yếu tố đầu

vào như: diện tích, lao động, con giống, thức ăn, quy mô nuôi trồng,

trình độ thâm canh, cùng với các yếu tố đầu ra cũng gia tăng như:

năng suất, sản lượng, giá trị, chủng loại, thị trường tiêu thụ;

- Phát triển nuôi trồng thủy sản theo chiều rộng: là sự gia tăng

quy mô sản lượng thủy sản nuôi trồng( mở rộng diện tích, tận dụng

tài nguyên thiên nhiên, quy mô sản xuất).

- Phát triển nuôi trồng theo chiều sâu: Là quá trình đẩy mạnh

phát huy và khai thác các yếu tố thúc đẩy sản xuất thuỷ sản xuất theo

chiều sâu như ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới,

cải tiến quy trình sản xuất, sử dụng giống mới và đẩy mạnh thâm

canh chiều sâu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY