Tóm tắt Luận văn Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Quảng Bình

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NTTS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

2.2.1. Tình hình phát triển các cơ sở sản xuất NTTS

a. Số lượng kinh tế hộ

Toàn tỉnh có 45.000 hộ NTTS, với diện tích nuôi trồng 4.453 ha,

chiếm 95% diện tích nuôi và chiếm 83% sản lƣợng, có xu hƣớng giảm

dần qua các năm, hầu hết các hộ NTTS có quy mô nhỏ với hình thức

nuôi ao hồ, trung bình khoảng 1.000 m2/hộ, sản phẩm chủ yếu phục

nhu cầu thực phẩm hàng ngày và một số bán ra thị trƣờng trong các dịp lễ, tết

b. Số lƣợng doanh nghiệp

Có 9 doanh nghiệp NTTS, số lƣợng tăng qua các năm, các doanh

nghiệp có quy mô diện tích nhỏ, trung bình 23.6 ha/doanh nghiệp năm

2010 và năm 2012 chỉ còn khoảng 16ha/doanh nghiệp. Các doanh

nghiệp chủ yếu tập trung NTTS trên cát theo hình thức thâm canh, có

năng suất cao, tuy chỉ chiếm 3,3% diện tích nhƣng chiếm 13,4% sản

lƣợng, chủ yếu sản phẩm dùng cho xuất khẩu.

c. Số lƣợng hợp tác xã

Hiện trên địa bàn chỉ có 02 hợp tác xã NTTS, mới thành lập năm

2011, với diện tích nuôi 55 ha, chủ yếu nuôi theo hình thức bán thâm

canh, sản lƣợng không đáng kể

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY