Tóm tắt Luận văn Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng khá nhờ phát huy hiệu quả các

tiềm lực áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Thời kỳ 2007 -

2012, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 6,14%/năm, riêng

thủy sản có sự đột phá và tăng khá mạnh 6,62%/năm.

Cơ cấu nội bộ nông nghiệp tăng ổn định, góp phần nâng cao thu

nhập cho người lao động, với sự đóng góp của trồng trọt là ngành sản

xuất chính. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2012 tăng 28,91%

so năm 2007, tương ứng ngành chăn nuôi tăng 50%, dịch vụ tăng

56,04%. Cho thấy, có sự chuyển dịch khá tích cực trong cơ cấu nội

bộ ngành nông nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt (từ

72,97% năm 2007 còn 69,48% năm 2012), tăng tỷ trọng ngành chăn

nuôi (tăng 1,92%, đạt 24,75% vào năm 2012); trong cơ cấu trồng trọt

tăng tỷ trọng rau màu, cây ăn trái.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY