Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng

Nâng cao nhận thức của người lao động là một trong những

giải pháp để phát triển nguồn nhân lực, nhà trường luôn luôn quan

tâm đến việc tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của

nhà nước liên quan đến nghề nghiệp., cử cán bộ, viên chức, nhân

viên nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn,

chính trị để họ có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, về chính

sách, pháp luật của nhà nước, nhờ đó đã có sự chuyển biết tích cực

về nhận thức, hành vi ứng xử phù hợp góp phần nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực của nhà trường

Qua kết quả khảo sát về nhận thức của người lao động trong

nhà trường, trên 90% cán bộ viên chức cho rằng được các cấp triển

khai và bản thân chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước liên

quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trên 80% số cán bộ viên

chức nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng

nghiệp, có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc được giao, khắc

phục hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, một

số tiêu chí nhận thức của cán bộ viên chức nhà trường còn tỏ ra thiếu

tin cậy về tính phát huy tác dụng tốt của các Quy định nội bộ nhà

trường chiếm tỷ trọng 45% số người được hỏi ý kiến, sự phối hợp

với nhau trong công việc cũng có phần hạn chế với 71% số người tỏ

thái độ ít đồng ý, ngoài ra 75,2% chưa quan tâm đến xây dựng văn

hóa nhà trường, đây là những nhận thức cần phải được cân nhắc,

xem xét, trong thời gian tới cần có chương trình hành động cụ thể

nhằm tuyên truyền, giáo dục về nhận thức của cán bộ viên chức nhà

trường bằng những giải pháp cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY