Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm y tế huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BÀN,

TỈNH QUẢNG NAM

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

a. Sơ lược vị trí huyện Điện Bàn

b. Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị

Trước năm 2005: Trung tâm Y tế thuộc sự quản lý và điều

hành của Bệnh viện ĐK khu vực Bắc Quảng Nam gọi là đội y tế dự

phòng dưới sự quản lý và giám sát của bệnh viện.

Năm 2005: thì thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Điện Bàn

theo quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09/09/2005.

Đến năm 2009: Căn cứ vào quyết định số 4586/QĐ-UBND

ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập

Trung tâm Y tế huyện Điện Bàn trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ

a. Chức năng

Trung tâm Y tế huyện Điện Bàn có chức năng xây dựng kế hoạch

và triển khai thực hiện các chương trình y tế có mục tiêu, công tác

phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội.

Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,

vệ sinh lao động, y tế học đường, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản,

chăm sóc sức khỏe người lao động, khám chữa bệnh tại trung tâm và

tuyến xã. Thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY