Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Theo Quyết định số 226/QĐ – TDC, ngày 10 tháng 2 năm

2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu Chuẩn - Đo Lường - Chất

Lượng, Trung tâm kĩ thuật 2 có những chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Quản lý, sử dụng, bảo quản các chuẩn và phương tiện đo

lường chuẩn trong khu vực miền Trung về các lĩnh vực Cơ - Điện -

Nhiệt và Môi trường theo sự phân công của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

lường Chất lượng.

- Tiến hành Kiểm định, Hiệu chuẩn các phương tiện đo lường,

thử nghiệm, đánh giá thẩm định chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh an toàn

của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, vật liệu, cấu kiện, dự án, công trình,

môi trường cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp sản

xuất kinh doanh và phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đo lường

trong khu vực miền Trung.

- Thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá chất lượng

sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền; chứng nhận sản phẩm, dịch vụ phù hợp tiêu

chuẩn và quy định kỹ thuật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY