Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Công thương Bắc Đà Nẵng

HƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

NHTMCP CÔNG THƯƠNG BẮC ĐÀ NẴNG

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP CÔNG THƯƠNG BẮC ĐÀ NẴNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NH TMCP

Công thương VN- CN Bắc Đà nẵng (Vietinbank Bắc Đà Nẵng)

Vietinbank Bắc Đà Nẵng được đổi tên từ NHCT chi nhánh

Liên Chiểu vào năm 2010. Quá trình hoạt động kinh doanh cho đến

nay, Vietinbank Bắc Đà Nẵng đã có sự lớn mạnh về nhiều mặt: số

lượng khách hàng ngày càng lớn, chất lượng các nghiệp vụ kinh

doanh ngày càng cao. Hiện nay, Vietinbank Bắc Đà Nẵng đóng trụ

sở tại 381 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Vietinbank Bắc Đà Nẵng

và cơ cấu tổ chức

a. Chức năng nhiệm vụ

b. Cơ cấu tổ chức

2.1.3. Đặc điểm các nguồn lực

a. Nguồn nhân lực

Số lượng nhân sự tại Vietinbank Bắc Đà Nẵng luôn không

ngừng tăng lên. Hầu hết nhân viên của Vietinbank Bắc Đà Nẵng

được tuyển dụng đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ngân

hàng hoặc kế toán.Tuy số lượng nguồn nhân lực có xu hướng tăng

trong thời gian qua và cũng phần nào đáp ứng được việc kinh doanh

của ngân hang nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định

b. Nguồn lực tài chính

Tài sản của Vietinbank Bắc Đà Nẵng có xu hướng tăng qua

các năm do ngân hàng mở rộng rộng kinh doanh, tăng trưởng cho vay.10

c. Nguồn lực cơ sở vật chất

Vietinbank Bắc Đà Nẵng có cơ sở vật chất khá tốt. Trụ sở

chính và các phòng giao dịch khang trang được trang bị thiết bị hiện

đại. Điều này đòi hỏi phải có nguồn nhân lực dồi dào, được động

viên để đạt được năng suất, hiệu quả công việc cao nhất.

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh chính của

Vietinbank Bắc Đà Nẵng thời gian qua

Vietinbank Bắc Đà Nẵng kinh doanh có lãi ổn định và tăng

trưởng qua các năm duy trì được mức tăng trưởng ổn định, an toàn

và bền vững. Đây là cơ sở giúp chi nhánh có nguồn lực tài chính để

thực hiện công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY