Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort

Nâng cao nhận thức là quá trình làm tăng mức độ sự hiểu biết về

công việc đang đảm nhiệm, vị trí công việc đó trong đơn vị, trách nhiệm

của bản thân khi giải quyết công việc cũng như thái độ, tác phong lao

động, tinh thần trách nhiệm, tính thích ứng trong hoạt động sản xuất

kinh doanh của người lao động.

Tiêu chí phản ánh nhận thức của người lao động: đó là hành vi

và thái độ của người lao động.

Cần phải nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động, bởi

trình độ nhận thức của người lao động được coi là tiêu chí đánh giá

trình độ phát triển nguồn nhân lực, với trình độ nhận thức của mỗi

người lao động trong doanh nghiệp khác nhau, hiệu quả mang lại từ

doanh nghiệp của mỗi người sẽ khác nhau.

Để nâng cao trình độ nhận thức cần nâng cao toàn diện cả trình độ

kiến thức, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác cho người lao động

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY