Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên

Cơ cấu NNL theo ngành nghề của Công ty trong thời gian qua

chưa thực sự hợp lý. Cơ cấu NNL theo ngành nhân sự chiếm tỷ trọng

khá thấp, trong khi nguồn nhân lực theo ngành tài chính kế toán lại

chiếm một tỷ trọng cao hơn khá nhiều các nhóm ngành còn lại.

Nguyên nhân được cho là có một số nhân viên không làm đúng

chuyên ngành đào tạo, được bố trí làm việc tại các bộ phân tổ chứchành chính, kinh doanh.

Nhìn chung, cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề của Công

ty trong thời gian qua là tương đối hợp lý, đặc biệt đối với một Công

ty kinh doanh hàng hóa đặc th (kinh doanh ăng dầu). Tuy nhiên,

vẫn còn có những bất cập như làm việc không đúng ngành nghề,

chuyên môn như bộ phận kế toán tài chính, tổ chức hành chính sẽ ảnh

hưởng không tốt đến người lao động và doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY