Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đan Lê

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

CÔNG TY TNHH MTV ĐAN LÊ THỜI GIAN QUA

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐAN LÊ

ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

2.1.1. Đặc điểm về công tác tổ chức

a. Quá trình hình thành và phát triển

b. Chức năng, nhiệm vụ

c. Cơ cấu tổ chức của Công ty

2.1.2. Đặc điểm các nguồn lực của Công ty

a. Nguồn nhân lực

Lao động tại Công ty tăng đều qua các năm, năm 2010 tổng

số lao động của Công ty là 563 lao động nhưng đến năm 2012

tổng số lao động của Công ty là 728 người, tăng 165 lao động,

trong đó lao động gián tiếp tăng 13 người và lao động trực tiếp

tăng 152 người.

b. Nguồn lực tài chính

Trong những năm qua, mủ cao su xuất khẩu có giá cao, do vậy

Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tăng cao qua các năm. Năm 2009

Công ty có 347,862 tỷ đồng đến năm 2012 là 518,604 tỷ đồng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY