Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU

THỦY SẢN MIỀN TRUNG

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG

ĐẾN VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

2.1.1.Đặc điểm về công tác tổ chức

a. Quá trình hình thành và phát triển

Vào ngày 26 tháng 2 năm 1983, Chi nhánh Xuất Khẩu Thuỷ

Sản Đà Nẵng, tiền thân của Công ty XNK Thuỷ Sản Miền Trung

được thành lập và được cổ phần hóa ngày 01 tháng 01 năm 2007

b. Lĩnh vực hoạt động

- Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản.

- Sản xuất - kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản.

- Kinh doanh dịch vụ kho vận:

- Kinh doanh vật tư nhập khẩu.

c. Bộ máy quản lý

Bộ máy của Công ty được thiết kế theo mô hình trực tuyến -

chức năng, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc có mối quan hệ

chặt chẽ với nhau.

2.1.2. Đặc điểm các nguồn lực

a. Nguồn nhân lực

Tính đến tháng 12 năm 2013, tổng số lao động của Công ty là

1.050 người. Để hiểu rõ hơn quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực của

công ty đến cuối năm 2013 ta xem xét bảng quy mô và cơ cấu lao

động sau:1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY