Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

Huyện Quảng Ninh có vị trí địa lí từ 17004' đến 17026' vĩ độ Bắc

và từ 106017' đến 106048' độ kinh Đông, là nơi hẹp nhất nước Việt Nam

với chiều dài theo đường chim bay khoảng 50 km, có ranh giới:

- Phía Bắc giáp huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới;

- Phía Nam giáp huyện Lệ Thủy;

- Phía Đông giáp biển Đông;

- Phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện 1.191 km2. Dân số trung bình

năm 2012 là: 87.869 người; mật độ dân số: 74 người/km2; dân tộc Kinh

chiếm tỷ lệ khoảng 96%, phân bổ tập trung ở đồng bằng và vùng đồi; dân

tộc Vân Kiều chiếm tỷ lệ khoảng 4%, tập trung ở 2 xã Trường Sơn và

Trường Xuân.

2.1.2. Điều kiện kinh tế

Tính đến cuối năm 2012, giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản

tăng 4,2% (Nghị quyết tăng từ 4-5%); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu

thủ công nghiệp theo giá cố định năm 1994 tăng 6,96 % (Nghị quyết tăng

15%); giá trị các ngành dịch vụ tăng 11% (Nghị quyết tăng 12%); tổng

sản lượng lương thực đạt 45.538 tấn (Nghị quyết 43.500 tấn); tổng thu

ngân sách trên địa bàn: 47,8 tỷ đồng (Nghị quyết 37,5 tỷ đồng); thu nhập

bình quân đầu người 19 triệu đồng/người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY