Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

2.2.3. Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy NNL

a. Bằng yếu tố vật chất

Về chế độ, chính sách tiền lương: Chế độ tiền lương của NNL

hành chính cấp xã được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Trong những năm gần đây Chính phủ đã quan tâm điều chỉnh mức

lương tối thiểu chung hàng năm với mức tăng lương từ 80.000 -

220.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, xét trên thực tế thì tiền lương được

cải thiện rất ít do chỉ số giá tiêu dùng liên tục tăng cao, thậm chí có

năm chỉ số tăng lương thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng (năm 2011).

Về cải thiện điều kiện làm việc: Quan tâm xây dựng, sửa chữa,

nâng cấp cụm quản lý hành chính các xã, tuy nhiên điều kiện làm

việc và trang thiết bị làm việc vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

trong giai đoạn hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY