Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Bình Định

Đẩy mạnh công tác truyền thông để tuyên truyền về vai trò, ý

nghĩa và tầm quan trọng trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực

trong giai đoạn mới nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ

chức đảng, các cấp chính quyền, các ngành về đào tạo, phát triển

nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cấp bách và lâu dài

để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự nghiệp công nghiệp hoá -

hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục, đào

tạo, hướng nghiệp - dạy nghề, các tổ chức khoa học - công nghệ với

các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các chủ trương,

chính sách, pháp luật về phát triển nhân lực của Đảng, Nhà nước và

Tỉnh. Đặc biệt, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về năng lực đào tạo

của các cơ sở đào tạo và cơ hội việc làm. Phối hợp các hoạt động tư

vấn nghề nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên, người lao

động lựa chọn ngành nghề phù hợp ngay từ khi vào trường, đồng

thời có nhiều thông tin cần thiết về việc làm khi sắp tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY