Tóm tắt Luận văn Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện tuy phước tỉnh Bình Định

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Phát triển kinh tế tư nhân được biểu hiện qua những vấn đề

sau đây:

1.2.1. Gia tăng số lượng các doanh nghiệp

Phát triển số lượng các doanh nghiệp tư nhân là số lượng các

doanh nghiệp của kinh tế tư nhân tăng lên đáng kể, năm sau nhiều

hơn năm trước.

Để phản ánh sự phát triển số lượng doanh nghiệp kinh tế tư

nhân, có thể sử dụng 02 tiêu chí sau:

- Sự gia tăng về số lượng các doanh nghiệp

- Tốc độ tăng số lượng các doanh nghiệp

1.2.2. Mở rộng quy mô các nguồn lực

Mở rộng quy mô các yếu tố nguồn lực của doanh nghiệp có thể

hiểu là làm cho các yếu tố về đất đai, lao động, nguồn vốn, hệ thống cơ

sở vật chất của doanh nghiệp ngày càng tăng lên. Đất đai, lao động,

nguồn vốn là những yếu tố đầu vào cơ bản đối với sự tồn tại và phát

triển của doanh nghiệp tư nhân.

+ Quy mô lao động và lao động bình quân trong mỗi doanh

nghiệp;

+ Trình độ của người lao động;

+ Trình độ của chủ doanh nghiệp

- Mặt bằng sản xuất kinh

- Về công nghệ, máy móc thiết bị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY