Tóm tắt Luận văn Phát triến kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Cát tỉnh Bình Định

(Bản scan)

Xét về mối quan hệ giữa thu nhập với lao động, chỉ tiêu thu nhập hỗn hợp trên lao động thường xuyên cùa trang trại thì bình quân đạt 59,9 triệu đồng. Trong đó cao nhất là lao động của trang trại cây lâu năm dạt 71,24 triệu dồng; trang trại thủy sàn dạt 61,98 triệu dồng; trang trại lâm nghiệp đạt 58,63 triệu đồng; trang trại tổng hợp đạt 57,92 triệu đồng; trang trại chăn nuôi đạt thấp nhất 51,25 triệu đồng.

Như vậy, có thể thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của các loại hình kinh tế trang trại ở huyện Phù Cát tính bình quân thì khá nhưng trên thực tế chỉ có trang trại cây lâu năm và trang trại thủy sản có mức thu nhập tính trên lao động là tương đối cao; trang trại lâm nghiệp và trang trại tống hợp có mức thu nhập trung bình; còn trang trại chăn nuôi có mức thu nhập thấp chưa có tích lũy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY