Tóm tắt Luận văn Phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình

Có nhiều nguồn vốn vay khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của

các nông hộ nhưng qua điều tra cho thấy nguồn vốn vay thông dụng

và được các nông hộ quan tâm nhất hiện nay là vốn vay của Ngân

hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Quảng Trạch. Qua số liệu

bảng 2.5 ta thấy dư nợ tín dụng của Ngân hàng chính sách qua các

năm đều tăng, tuy nhiên tốc độ tăng không đồng đều giữa các năm và

giữa các xã. Cụ thể, năm 2011, dư nợ tín dụng của xã Quảng Thuận

tăng 2.682 triệu đồng tương ứng với 35,15% so với năm 2010. Sang

năm 2012 dư nợ tín dụng của xã Quảng Thuận có tăng so với năm

2011 tuy nhiên tốc độ tăng chậm lại. Ở xã Quảng Phú cũng vậy, năm

2011 dư nợ vay tại ngân hàng chính sách tăng 3.070 triệu đồng tương

ứng với 27,16%, năm 2012 tăng 2.105 triệu đồng tương ứng với14,65%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY