Tóm tắt Luận văn Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Trong thời kỳ chiến tranh, hộ gia đình Việt Nam vừa cung cấp

nguồn nhân lực, vừa là nguồn của cải vật chất (chưa nói tới tinh

thần) cho cuộc chiến, đồng thời lại là nơi sản xuất vật chất để bảo

đảm cuộc sống không những cho gia đình (chỉ với 5% quỹ đất canh

tác được chia cho các hộ gia đình làm kinh tế vườn theo lối tự túc, tự

cấp), mà còn đóng vai trò là hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến

lớn miền Nam (trên cơ sở phát triển hợp tác xã theo kiểu cũ).

Tiếp theo đó, Nghị quyết 10, ngày 05 – 04 - 1988 của Bộ Chính

trị về đổi mới quản lý nông nghiệp đã tạo cơ sở quan trọng để kinh tế

hộ nông dân trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp.

Đối với khu vực nông, lâm trường, nhờ có Nghị định số 12/NĐ-

CP, ngày 03-2-1993 về sắp xếp tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý

các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, các nông, lâm trường đã

từng bước tách chức năng quản lý nhà nước đối với với quản lý

sảnxuất, kinh doanh, các gia đình nông, lâm trường viên cũng được

nhận đất khoán và hoạt động dưới hình thức kinh tế hộ. Tuy những10

đặc điểm truyền thống của kinh tế hộ vẫn không thay đổi, nhưng việc

được giao quyền sử dụng đất lâu dài đã làm cho hộ gia đình trở thành

đơn vị sản xuất, kinh doanh tự chủ, tự quản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY