Tóm tắt Luận văn Phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

HƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, CƠ SỞ HẠ TẦNG, TIỀM NĂNG

PHÁT TRIỂN DU LỊCH

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên

a. Vị trí địa lý

b. Địa hình

c. Khí hậu

d. Dân cư, dân tộc

2.1.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng

a. Mạng lưới giao thông

b. Hệ thống cung cấp điện

c. Hệ thống cấp, thoát nước

d. Thông tin và truyền thông

2.1.3. Tiềm năng phát triển du lịch Trà Vinh

a. Tài nguyên thiên nhiên

b. Truyền thống văn hóa và cảnh quan môi trường

c. Tài nguyên du lịch

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH

GIAI ĐOẠN 2009-2013

2.2.1. Thực trạng gia tăng các cơ sở kinh doanh du lịch

Năm 2009 tỉnh Trà Vinh có 73 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

du lịch, trong đó doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể giữ vai trò

chủ đạo. Đến năm 2013 toàn tỉnh Trà Vinh có 133 doanh nghiệp du lịch

(bao gồm kinh doanh lữ hành, kinh doanh điểm du lịch, cơ sở lưu trú du

lịch, nhà hàng, kinh doanh vận chuyển). Xét theo cơ cấu, loại hình doanh

nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng 87,22%, tập trung nhiều nhất là doanh

nghiệp tư nhân kinh doanh nhà nghỉ và ăn uống, doanh nghiệp nhà nước

chiếm 4,52%, công ty cổ phần chiếm 2,26%, công ty trách nhiệm hữu hạn

chiếm 6%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY