Tóm tắt Luận văn Phát triển du lịch biển đảo ở Vân Đồn, Quảng Ninh

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DU LỊCH BIỂN ĐẢO.

1.1. Một số khái niệm.

1.1.1. Biển .

1.1.2. Đảo .

1.1.3. Du lịch biển đảo.

1.2. Hoạt động du lịch biển đảo ở Việt Nam

1.3. Hoạt động du lịch biển đảo ở Quảng Ninh

1.4. Thuận lợi và khó khăn của việc khai thác du lịch biển đảoError! Bookmark no

1.4.1. Thuận lợi.

1.4.2. Khó khăn.

Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO Ở VÂN ĐỒN,

QUẢNG NINH .

2.1. Khái quát về Vân Đồn.

2.1.1.Vị trí địa lý .

2.1.2. Dân số.

2.1.3.Lịch sử.

2.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên

2.2.1. Địa hình .

2.2.2. Khí hậu.

2.2.3. Thủy văn .

2.2.4. Thế giới động thực vật .

2.3. Điều kiện kinh tế xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn

2.3.1.Tài nguyên du lịch vật thể .

2.3.2.Tài nguyên du lịch phi vật thể.

2.4. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2.4.1. Cơ sở hạ tầng.

2.4.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật.

2.5. Công tác quản lý nhà nước về du lịch.

2.6. Sản phẩm du lịch.

2.7. Thị trường khách du lịch .

2.7.1. Thị trường khách du lịch quốc tế .

2.7.2.Thị trường khách du lịch nội địa .

2.8. Doanh thu xã hội về du lịch.

2.9. Đánh giá chung .

2.9.1. Ưu điểm .

2.9.2. Hạn chế, tồn tại.

2.9.3.Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại

Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO Ở VÂN ĐỒN,

QUẢNG NINH .

3.1. Cơ sở đưa ra giải pháp.

3.1.1. Cơ sở pháp lý.

3.1.2.Quan điểm phát triển.

3.1.3.Mục tiêu phát triển.

3.1.4. Định hướng phát triển .

3.2. Các giải pháp .

3.2.1.Về công tác quy hoạch.

3.2.2. Về phát triển sản phẩm du lịch.

3.2.3. Về đào tạo nhân lực .

3.2.4. Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển

du lịch bền vững.

3.2.5. Về cơ chế, chính sách, thu hút vốn đầu tư

3.2.6. Về xúc tiến quảng bá. 5

3.2.7. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch

3.2.8. Về công tác kiểm tra đánh giá.

3.2.9. Về các giải pháp phối hợp liên ngành để phát triển du lịch

3.3. Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước và với các

doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Vân Đồn.

3.3.1.Kiến nghị đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

3.3.2. Kiến nghị đối với tỉnh Quảng Ninh

3.3.3.Kiến nghị đối với huyện Vân Đồn .

3.3.4.Kiến nghị với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO .14

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY