Tóm tắt Luận văn Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

QUẢNG BÌNH

2.1. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN

CỦA DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên:

Quảng Bình là tỉnh duyên hải thuộc khu vực Bắc Trung bộ,

diện tích tự nhiên đất liền 8.065km2, trong đó 85% là đồi núi. Dân số

bình quân năm 2012 là 857.924 người. Có 7 đơn vị hành chính cấp

huyện: huyện Minh Hóa; Tuyên Hóa; Quảng Trạch; Bố Trạch;

Quảng Ninh; Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới là tỉnh lỵ. Có các trục

đường giao thông quan trọng chạy qua như Quốc lộ 1A, Đường Hồ

Chí Minh, Đường xuyên Á qua cửa khẩu Cha Lo, Đường sắt.

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

a. Điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Quảng Bình năm 2011

đạt 17%, năm 2012 đạt 7,13%. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư

nghiệp tăng 4,6% ; công nghiệp tăng 9,1%; các ngành dịch vụ tăng

11%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản chiếm 21,4%; công nghiệp

- xây dựng chiếm 36,2%; dịch vụ chiếm 42,4%; Sản lượng lương

thực 28,4 vạn tấn; Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 125,6 triệu USD;

Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,22triệu đồng/năm. Giải quyết

việc làm cho 3,1 vạn lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 48%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY