Tóm tắt Luận văn Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN CÀNG LONG ẢNH HƯỞNG

ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎVÀ VỪA

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên

- Về vị trí địa lý: Huyện Càng Long nằm ở phía Bắc của tỉnh

Trà Vinh, tạo lợi thế về giao thông.

- Địa hình: có diện tích tự nhiên 30.009,88 ha.

- Tài nguyên khoáng sản một số loại khoáng sản như: Cát San

Lấp, đất Sét làm gạch ngói.

- Khí hậu: nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa ven biển.

Tóm lại với điều kiện như trên tạo điều kiện cho DN thuận lợi

trong việc giao thông vận tải, hàng hóa.

2.1.2. Đặc điểm kinh tế

Nhìn chung tình hình kinh tế trên địa bàn huyện có hướng phát

triển tốt. Hàng năm tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng bình 12,5%.

Cơ cấu chuyển dịch kinh tế huyện Càng Long theo hướng tích cực

chuyển dần theo hướng tích cực giảm dần tỷ trọng nhóm ngành nông – lâm

nghiệp và thủy sản, tăng dần tỷ trọng giá trị các ngành công nghiệp – xây

dựng và thương mại - dịch vụ. Đã tạo điều kiện cho phát triển của doanh

nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản là chiếm tỉ lệ cao nhất.

Với những điều kiện kinh tế thuận lợi cho việc phát triển các DNNVV

kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại và dịch vụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY