Tóm tắt Luận văn Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định

CHƯƠNG 2

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT

TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH

BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ; Địa hình của tỉnh

Bình Định tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông.

2.1.2. Đặc điểm kinh tế

Bình Định cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, sản xuất công

nghiệp giảm sút, phần lớn các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong

sản xuất kinh doanh.

2.1.3. Đặc điểm xã hội

Bình Định có nhiều dân tộc chung sống, đa dạng về phong tục tập

quán, phân bổ dân số không đồng đều giữa các vùng miền.

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TỈNHBÌNH ĐỊNH

2.2.1. Phát triển các nguồn lực trong ngành y tế

a. Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị

Cơ sở Y tế trong tỉnh Bình Định bao gồm: Bệnh viện trực thuộc

Bộ Y tế; Bệnh viện tuyến tỉnh; Bệnh viện tuyến huyện; Bệnh viện

ngành và Cơ sở y tế tư nhân.

Trên địa bàn tỉnh có tất cả các tuyến Bệnh viện trong đó các bệnh

viện thuộc Bộ Y tế và bệnh viện ngành chiếm khoảng 10% trên tổng

số. Bệnh viện trong tỉnh và bệnh viện tuyến huyện có số lượng bệnh

viện là nhiều nhất chiếm gần 50% số lượng Bệnh viện trong toàn tỉnh10

và Bệnh viện tư chiếm tỷ lệ thấp nhất khoảng 4,5%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY