Tóm tắt Luận văn Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hải vân

Số lượng thẻ ATM của ngân hàng tăng đều qua các năm năm

2011 đạt 10.902 thẻ, năm 2012 lũy kế đạt 18.170 thẻ và đến năm 2013

tổng số thẻ ATM đã phát hành là 25.957 thẻ. Số lượng thẻ ATM tăng

đều qua các năm là do Ngân hàng một mặt là duy trì được khách hàng

là các đơn vị chi lương qua ngân hàng, hầu như không có đơn vị nào

đang sử dụng dịch vụ chi lương của BIDV Hải Vân mà chuyển sang sử

dụng dịch vụ của ngân hàng khác. Đây là một thành quả rất đáng khích

lệ, một phân cũng thể hiện được chất lượng phục vụ khách hàng của

ngân hàng là rất tốt. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tiếp thị được thêm

khách hàng có lượng công nhân đông đảo chi lương mới như Công ty

cổ phần thép DaNa Ý, Công ty Matrix những đơn vị này cùng với

việc tăng qui mô của các khách hàng cũ làm cho sô thẻ ATM phát hành

mới của ngân hàng liên tục tăng với tốc độ cao. Với lượng khách hàng

dồi dào này là một thuận lợi rất lớn cho ngân hàng trong việc huy động

vốn không kỳ hạn cũng như bán chéo các sản phẩm thẻ của ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY