Tóm tắt Luận văn Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu Tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NH TMCP

ĐT&PT VN CHI NHÁNH ĐĂK LĂK

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NH TMCP ĐT & PT VN - CN ĐĂK LĂK

2.1.1.Sự ra đời và phát triển của NH TMCP ĐT&PT VN và NH

TMCP ĐT&PT VN -CN Đăk Lăk

a. Sự r đời v ph t tri n ủ T ĐT & PT VN

b. Sự ra đời và phát triển của NH TMCP ĐT& PT VN – CN Đăk Lăk

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của BIDV Đăk Lăk

Chức năng và nhiệm vụ của BIDV Đăk Lăk cũng như các ngân

hàng TMCP khác, tập trung vào những nghiệp vụ như: Nghiệp vụ huy

động vốn, nghiệp vụ cho vay

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý

2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Đăk Lăk

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NH

TMCP ĐT&PT VN - CN ĐĂK LĂK

2.2.1. Đặc điểm khách hàng

Khách hàng của chi nhánh sử dụng dịch vụ thẻ là khách hàng cá

nhân thuộc tổ chức hoặc khách hàng cá nhân vãng lai. Đa dạng từ độ

tuổi đến ngành nghề

Mặt khác, Đăk Lăk là một tỉnh Tây Nguyên nên người dân vẫn còn

thói quen sử dụng tiền mặt là chủ yếu, khách hàng chủ yếu sử dụng thẻ

để rút tiền mặt, chưa có thói quen dùng thẻ để thanh toán khi mua hàng

hóa, chưa sử dụng các dịch vụ gia tăng trên thẻ ATM như: thanh toán

tiền điện, tiền nước, mua vé máy bay.

Khi phát hành thẻ khách hàng thường không quan tâm đến tiện ích của

thẻ, chỉ quan tâm đến biểu phí ngân hàng đang áp dụng đối dịch vụ thẻ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY