Tóm tắt Luận văn Phát triển dịch vụ E-Banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh tỉnh Kon Tum

CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ EBANKING TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

2.1. TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Agribank Chi

nhánh tỉnh Kon Tum

Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết

định 131/NHNN-QĐ ngày 30/08/1991 của Thống đốc Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam. Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum là chi nhánh

loại 1, hạch toán phụ thuộc, có con dấu và cân đối riêng, đại diện

theo ủy quyền của Agribank; có quyền tự chủ kinh doanh theo phân

cấp và khoán tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình

trước pháp luật.

2.1.2.Chức năng

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh

Kon Tum đang thực hiện tất cả các sản phẩm, dịch vụ hiện có của

một ngân hàng hiện đại.

2.1.3.Cơ cấu tổ chức của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh

Kon Tum có 01 Hội sở, 08 Chi nhánh loại 3 và 02 Phòng giao dịch.

Tại Hội sở tỉnh gồm 07 phòng chuyên đề: Kế toán – Ngân quỹ; Điện

toán; Dịch vụ - Marketing; Tín dụng; Kế hoạch– Tổng hợp; Tổ chức

– Hành chính; Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY