Tóm tắt Luận văn Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phấn Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng Nam

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG

TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

THƢƠNG TÍN (SACOMBANK) – CHI NHÁNH QUẢNG NAM

2.1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN

SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH QUẢNG NAM

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức

2.1.3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Thƣơng Tín – Chi nhánh Quảng Nam

a. Tình hình huy động vốn

b. Hoạt động tín dụng

c. Hoạt động khác

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG

TẠI SACOMBANK QUẢNG NAM

2.2.1. Thực trạng về quy mô

a. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng

Tỷ trọng dư nợ CVTD trên tổng dư nợ của Sacombank Quảng

Nam từ 2010 đến 2012 liên tục tăng, và chiếm tỷ lệ ngày càng cao

trong tổng dư nợ, năm 2012 chiếm 32,64%. Điều này cho thấy Ngân

hàng ngày càng chú trọng hơn vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY