Tóm tắt Luận văn Phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty bảo hiểm Bảo Minh Đắk Lắk

1.1.4. Khái niệm và đặc điểm dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ

a. Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ: Theo luật kinh doanh

bảo hiểm Việt Nam giải thích về thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ

như sau: “Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản,

trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo

hiểm nhân thọ”.

b. Đặc điểm của dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ

- Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm vô hình

- Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm của chu trình sản xuất

kinh doanh đảo ngược

- Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm có hiệu quả xê dịch

- Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm dễ sao chép

- Các sản phẩm bảo hiểm chỉ mang tính bảo vệ thuần túy

- Thời hạn sản phẩm bảo hiểm trong hợp đồng thường dưới 1 năm

- Những khía cạnh tâm lý của khách hàng về sản phẩm bảo hiểm.

1.1.5. Phân loại dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ

- Nếu căn cứ theo hình thức tham gia, BH phi nhân thọ có

hai loại: Bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

- Nếu căn cứ theo đối tượng bảo hiểm phi nhân thọ có ba loại:

BH tài sản, BH trách nhiệm dân sự và BH con người phi nhân thọ.6

1.1.6. Các yêu cầu phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ

- Đối với khách hàng: phải phù hợp với nhu cầu của khách

hàng, mang lại lợi ích cho khách hàng, bảo vệ khách hàng trong một

số trường hợp đã thoả thuận trong hợp đồng.

- Đối với công ty bảo hiểm: phải đảm bảo trách nhiệm về sản

phẩm triển khai, đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Đối với nhà nước: đảm bảo sự quản lý của nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY