Tóm tắt Luận văn Phát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH

PHỐ TRÀ VINH

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên

Thành phố Trà Vinh có diện tích tự nhiên 6.803,5 ha chiếm gần

3% diện tích của tỉnh. Nằm ở phía Nam sông Tiền có tọa độ địa lý từ

106o18’ đến 106o25’ kinh độ Đông và từ 9o31’ đến 10o1’ vĩ độ Bắc.

2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội

a. Tình hình phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng khá, GDP tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch

tích cực, tỷ trọng thương mại – dịch vụ từ 58,61% tăng lên 58,78%;

công nghiệp – xây dựng từ 34,40%% tăng lên 38,19%; nông nghiệp –

thủy sản từ 6,99% còn 3,03%. Thu nhập bình quân đầu người năm

2013 đạt 31,14 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất năm 2013 là

5.736,62 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội năm 2013 là 1.450 tỷ đồng

so với năm 2008 là 558 tỷ đồng đạt 349,40%.

b. Cơ sở hạ tầng

Công tác quy hoạch đô thị được các cấp đặc biệt quan tâm

Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển nhanh, huy động

mọi nguồn lực đầu tư phát triển đô thị

Mạng lưới chiếu sáng đô thị của thành phố Trà Vinh ngày càng

được mở rộng.

c. Về xã hội

Quán triệt quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, tập trung

nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng

nguồn nhân lực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY