Tóm tắt Luận văn Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – chi nhánh Nam Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

CHI NHÁNH NAM ĐÀ NẴNG

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI

NHÁNH NAM ĐÀ NẴNG

2.1.1. Giới thiệu về NH TMCP Quân Đội chi nhánh Nam

Đà Nẵng

NH TMCP Quân Đội chi nhánh Nam Đà Nẵng được thành lập

theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100283873-025 ngày

02/07/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 05/12/2013. Trụ sở chính

tại số 152 đường 2/9, P.Hòa Thọ Đông, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

2.1.3. Tình hình hoạt động của MB Nam Đà Nẵng giai

đoạn 2011 - 2013

a. Tình hình huy động vốn giai đoạn 2011 – 2013

Chỉ tiêu huy động vốn bình quân thể hiện sự ổn định và khả

năng duy trì nguồn vốn trong suốt quá trình hoạt động. Tình hình huy

động vốn qua các năm của chi nhánh có sự tăng trưởng khá cao, năm

2012 tăng 9,19% so với năm 2011. Năm 2013, nguồn vốn huy động

của chi nhánh có sự tăng trưởng vượt bậc, đạt 39,53% so với năm

2012. Điều này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan lẫn nguyên

nhân chủ quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY