Tóm tắt Luận văn Phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

1.3.2. Yếu tố khoa học - công nghệ và nhân lực

Chỉ có áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thì mới thúc

đẩy và nâng cao trình độ lực lượng sản xuất nhanh chóng, năng suất

và chất lượng sản phẩm nông nghiệp mới ngày càng nâng cao, đa

dạng và dồi dào hàng hóa nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững liên quan đến

khá nhiều nhân tố; trong đó con người vẫn là nhân tố vô cùng quan

trọng và quyết định đến yếu tố bền vững nông nghiệp. Con người sáng

tạo ra thế giới và cải tạo thế giới. Yếu tố người lao động và chất lượng

lao động luôn là nhân tố chính để làm ra sản phẩm vật chất có ích.

Trí tuệ và năng lực lao động của con người kết tinh trong quá

trình sản xuất cần phải liên tục phát triển cùng với sự phát triển của

khoa học công nghệ và các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất.

Con người tạo ra giống mới, lai tạo được khá nhiều loại cây

trồng, vật nuôi đảm bảo hạn chế được các loại dịch bệnh, cho sản

lượng và năng suất cao.

Môi trường chính trị - xã hội ổn định, hành lang pháp lý đầy

đủ, thị trường cạnh tranh lành mạnh, chính sách quốc gia phù hợp

với từng giai đoạn phát triển sẽ làm cho người lao động an tâm

làm việc, chăm chỉ lao động, sẵn sàng cống hiến, đưa ra các sáng

kiến cải tiến kỹ thuật Đó sẽ là động lực mạnh mẽ cho chính sách

phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY