Tóm tắt Luận văn Phát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Phát triển bền vững du lịch về xã hội là những đóng góp cụ thể

của ngành du lịch cho quá trình phát triển bền vững chung của toàn xã

hội, như: Tạo công ăn việc làm cho người lao động, tham gia xóa đói

giảm nghèo, phân phối công bằng các lợi ích có được từ hoạt động phát

triển du lịch, nâng cao chất lượng đời sống của cộng đồng địa phương;

Bảo tồn các di sản văn hoá, lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hoá và các giá

trị truyền thống của cộng đồng địa phương trên cơ sở tăng cường văn

minh, văn hoá du lịch do mở rộng giao lưu với du khách; Đảm bảo an

toàn xã hội để phát triển du lịch và kiểm soát các

tác động đến xã hội từ các hoạt động du lịch.

Phát triển bền vững du lịch về xã hội sẽ góp phần thực hiện tiến

bộ và công bằng, ổn định xã hội; tôn trọng, giữ gìn và phát huy nền văn

hóa của cộng đồng địa phương; cải thiện các điều kiện về mặt xã hội,

nhân văn nhằm ngày càng nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống nhân

dân và sự phát triển bền vững của địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY