Tóm tắt Luận văn Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Bảng số liệu người tham gia BHYT năm 2009-2012 ta thấy là tỷ

lệ người tham gia BHYT liên tục tăng cả về số người tham gia lẫn tỷ lệ

bao phủ, đến cuối năm 2012 là 104.504 người chiếm tỷ lệ là 57% tăng

0,8% tương đương tăng 3.080 người tham gia BHYT trong năm.

Tỷ lệ người tham gia BHYT liên tục tăng cả về số người tham

gia lẫn tỷ lệ bao phủ, đến cuối năm 2012 là 104.504 người chiếm tỷ

lệ là 57% tăng 0,8% tương đương tăng 3.080 người tham gia BHYT

trong năm.

Qua công tác tuyên truyền mở rộng người tham gia thì ta thấy

tỷ lệ người tham gia năm sau cao hơn năm trước.

- Tỷ lệ nhóm do người lao động và người sử dụng lao động

đóng đạt là, trong đó đối tượng hành chính sự nghiệp có tỷ lệ tham

gia đạt 100%; nhóm Doanh nghiệp và tổ chức lao động khác chiếm 85,9%.

- Nhóm do quỹ BHXH đóng đạt tỷ lệ 100%

- Nhóm do NSNN đóng có tỷ lệ rất cao.

Tỷ lệ gia tăng số người tham gia BHYT thì năm 2010 tăng

nhanh do có khoảng 12,5 triệu trẻ em dưới 6 tuổi chuyển từ hình

thức thẻ KCB miễn phí sang hình thức BHYT, chiếm tỷ lệ 92%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY