Tóm tắt Luận văn Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Về cơ bản, các cơ sở khám ch a bệnh đã phối hợp chặt chẽ

với cơ quan BHXH thực hiện tổ ch c hoạt động khám ch a bệnh

BHYT đúng quy trình, từ bước tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ BHYT đến

lập thủ tục đăng k khám, thực hiện chẩn đoán theo chuyên môn kỷ

thuật và trả kết quả. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Tóm lại: Thực trạng chất lượng BHYT được xem xét trên

các khía cạnh đó là: Năng lực cơ sở KCB BHYT, khả năng tiếp cận

các dịch vụ y tế và chất KCB, m c độ bao phủ về chi phí KCB cho

thấy trên địa bàn thành phố Đồng Hới cơ sở vật chất, trang thiết bị kỷ

thuật và nguồn nhân lực chưa đáp ng toàn diện nhu cầu sử dụng

dịch vụ BHYT của người dân, hệ thống cơ sở y tế tham gia dịch vụ

BHYT chưa được mở rộng để người tham gia BHYT được quyền

chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ. Thực hiện thanh toán chi

phí khám ch a bệnh đầy đủ, đúng quy định, nguồn quỹ thường

xuyên có kết dư đảm bảo sẵn nguồn tài chính sẵn sàng chi trả cho

người tham gia BHYT.

Mặt khác công tác tổ ch c khám ch a bệnh, thủ tục BHYT

tại cơ sở khám ch a bệnh chưa được cải cách đáng kể, vẫn còn nhiều

khó khăn cho người tham gia BHYT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY