Tóm tắt Luận văn Phát huy vai trò của giáo dục trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay (qua khảo sát một số trường trung học chuyên nghiệp - dạy nghề ở tỉnh Vĩnh Phúc)

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Chương 1. Giáo dục Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề và vai trò của nó đối

với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay 8

1.1. Khái niệm và đặc điểm của giáo dục Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề

trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay 8

1.2. Vai trò của giáo dục Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề với sự nghiệp

công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay 39

Chương 2. Thực trạng phát huy vai trò của giáo dục Trung học chuyên nghiệp

- Dạy nghề ở tỉnh Vĩnh Phúc 53

2.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc 53

2.2. Thực trạng của giáo dục Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề ở VĩnhPhúc 65

Chương 3. Quan điểm chỉ đạo và giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của

giáo dục Trung học chuyên nghiệp - Dạy ở ở tỉnh Vĩnh Phúc 88

3.1. Quan điểm chỉ đạo nhằm phát huy vai trò của giáo dục Trung học chuyên

nghiệp - Dạy nghề ở tỉnh Vĩnh Phúc 88

3.2. Giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của giáo dục Trung học chuyên

nghiệp - Dạy nghề ở tỉnh Vĩnh Phúc 202

Kết luận 120

Danh mục tài liệu tham khảo 123

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY