Tóm tắt Luận văn Pháp luật Việt Nam về công ty hợp danh

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY HỢP DANH 5

1.1. Sự hình thành và phát triển công ty hợp danh trên thế giới 5

1.1.1. Lịch sử hình thành công ty hợp danh trên thế giới 5

1.1.2. Khái niệm về công ty hợp danh theo pháp luật của một sốquốc gia7

1.1.3. Đặc điểm pháp lý của công ty hợp danh theo pháp luật

một số quốc gia9

1.1.4. Vai trò của công ty hợp danh 21

1.2. Sự hình thành và phát triển công ty hợp danh tại Việt Nam 22

1.2.1. Lịch sử hình thành 22

1.2.2. Khái niệm và đặc điểm 26

1.2.2.1. Khái niệm 26

1.2.2.2. Đặc điểm 28

Chương 2: PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÔNG TY HỢP DANH 30

2.1. Những vấn đề pháp lý chủ yếu của công ty hợp danh 30

2.1.1. Thành lập công ty hợp danh 30

2.1.2. Thành viên 33

2.1.2.1. Thành viên hợp danh 34

2.1.2.2. Thành viên góp vốn 38

2.1.3. Vốn trong công ty hợp danh 41

2.1.3.1. Vốn điều lệ và huy động vốn 42

2.1.3.2. Vấn đề chuyển nhượng vốn, rút vốn 44

2.1.4. Tư cách pháp lý của công ty hợp danh 46

2.1.5. Cơ cấu tổ chức, quản lý trong công ty hợp danh 48

2.1.6. Giải thể, phá sản công ty hợp danh 51

2.2. Những ưu thế và hạn chế của công ty hợp danh so với các

loại hình công ty khác56

2.2.1. Ưu thế 56

2.2.2. Hạn chế 58

Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM

HOÀN THIỆN HƠN NỮA PHÁP LUẬT VỀCÔNG TY HỢP DANH61

3.1. Thực trạng về công ty hợp danh tại Việt Nam 61

3.2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn pháp luật về công

ty hợp danh72

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY