Tóm tắt Luận văn Pháp luật về kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn tại Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP

LUẬT KIỂM SOÁT HÀNH VI QUẢNG

CÁO GÂY NHẦM LẪN6

1.1. Khái quát về quảng cáo và quảng cáo gây nhầm lẫn 6

1.1.1. Khái niệm quảng cáo 6

1.1.2. Chức năng và những đặc trưng cơ bản của quảng cáo 8

1.2. Quảng cáo gây nhầm lẫn 10

1.3. Pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn 17

1.3.1. Khái niệm pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gâynhầm lẫn17

1.3.2. Lịch sử phát triển pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo

gây nhầm lẫn21

1.3.3. Đặc điểm và vai trò của pháp luật về kiểm soát hành vi

quảng cáo gây nhầm lẫn26

1.4. Kinh nghiệm pháp luật về kiểm soát hành vi cạnh tranh

không lành mạnh nói chung và hành vi quảng cáo gây

nhầm lẫn nói riêng ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ

trên thế giới28

1.4.1. Nhật Bản 29

1.4.2. Cộng hòa Liên bang Đức 34

1.4.3. Đài Loan 37

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT

HÀNH VI QUẢNG CÁO GÂY NHẦM LẪN

VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM46

2.1. Thực trạng quảng cáo gây nhầm lẫn ở Việt Nam 46

2.1.1. Hành vi bắt chước một sản phẩm quảng cáo khác để gây

nhầm lẫn cho khách hàng48

2.1.2. Hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về

giá, số lượng, chất lượng, công dụng, kiểu dáng, chủng

loại, bao bì, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, xuất xứ

hàng hóa, người sản xuất, nơi sản xuất, người gia công,

nơi gia công52

2.1.3. Hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về

cách thức sử dụng, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành59

2.2. Điều chỉnh pháp luật đối với các hành vi quảng cáo gây

nhầm lẫn tại Việt Nam61

2.2.1. Các quy định pháp luật mang tính nguyên tắc cơ bản 61

2.2.2. Các quy định pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể 66

2.3. Thiết chế thi hành pháp luật về cạnh tranh và pháp luật

về kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn69

2.3.1. Cục Quản lý cạnh tranh 70

2.3.2. Hội đồng Cạnh tranh 79

2.4. Nhận xét về các quy định pháp luật kiểm soát hành vi

quảng cáo gây nhầm lẫn81

2.4.1. Dưới góc độ pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh 81

2.4.2. Dưới góc độ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 87

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG

HIỆU LỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT KIỂM

SOÁT HÀNH VI QUẢNG CÁO GÂY NHẦM

LẪN Ở VIỆT NAM91

3.1. Định hướng chính trị, cơ sở lý luận 91

3.2. Một số giải pháp cơ bản 99

3.2.1. Trong hoạt động xây dựng pháp luật 100

3.2.2. Thực thi pháp luật 101

KẾT LUẬN 1065 6

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY