Tóm tắt Luận văn Pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với doanh nghiệp ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. 1

MỤC LỤC . 2

MỞ ĐẦU . 6

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT GIAO ĐẤT,

CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Ở VIỆTNAM. . 11

1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại doanh nghiệp . 11

1.2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. . 12

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại về giao đất . 12

1.2.2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại về cho thuê đất. . 13

1.2.3. Khái niệm, đặc điểm, phân loại về thu hồi đất. 15

1.3. Nguyên tắc về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất . 16

1.3.1. Nguyên tắc về giao đất . 16

1.3.2. Nguyên tắc về cho thuê đất . 16

1.3.3. Nguyên tắc về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất . 16

1.4. Khái quát pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất . 17

1.2.1. Thời kỳ trước Luật Đất đai năm 1987. 17

1.2.2.Thời kỳ từ năm 1986 đến đến trước Luật Đất đai năm 1993. 22

1.2.3. Thời kỳ từ năm 1993 đến trước Luật Đất đai năm 2003. 25

1.2.4. Thời kỳ từ Luật Đất đai năm 2003 đến nay . 27

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIAO ĐẤT,

CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Ở VIỆTNAM . 284

2.1. Các quy định pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với

doanh nghiệp. 28

2.1.1. Căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, chuyển mục đích sử

dụng đất đối với các doanh nghiệp. 28

2.1.2. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử

dụng đất, thu hồi đất đối với các doanh nghiệp. 28

2.1.3. Thời hạn sử dụng đất được giao đất, cho thuê đất của các doanhnghiệp . 28

2.1.4. Các quy định pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với

doanh nghiệp. 30

2.2. Tác động của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đến các

doanh nghiệp. 36

2.2.1. Tác động của pháp luật về giao đất, cho thuê đất đến các doanhnghiệp . 36

2.2.2. Tác động của pháp luật thu hồi đất đến các doanh nghiệp . 36

2.3. ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ

ĐẤT, THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP. 40

2.3.1. Kết quả thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp. 40

2.3.2. Kết quả thực hiện thu hồi đất đối với doanh nghiệp . 48

2.4. Pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với doanh nghiệp. . 50

2.4.1. Những ưu điểm của hệ thống pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu

hồi đất đối với doanh nghiệp . 50

2.4.2. Những tồn tại của hệ thống pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu

hồi đất đối với doanh nghiệp . 52

2.4.3. Tính nhất quán trong các quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi

đất đối với doanh nghiệp . 525

2.4.4. Hiệu lực pháp lý của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất

đối với doanh nghiệp . 52

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI DOANH

NGHIỆP Ở VIỆT NAM. . 58

3.1. Định hướng về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với doanh nghiệp.58

3.1.1. Định hướng về giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp . 58

3.1.2. Định hướng về thu hồi đất đối với doanh nghiệp. 62

3.2. Kinh nghiệm xây dựng pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đồi với

doanh nghiệp của một số nước trên thế giới . 62

3.2.1. Kinh nghiệm về giao đất, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp củaÚc. 62

3.2.2. Kinh nghiệm về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với các doanh

nghiệp của Trung Quốc . 68

3.2.3. Kinh nghiệm về giao đất, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp củaĐài Loan . 73

3.2.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam . 77

3.3. Các giải pháp về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với doanhnghiệp . 79

3.3.1. Giải pháp về giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp. 79

3.3.2. Giải pháp về thu hồi đất đối với doanh nghiệp . 94

3.4. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật. 95

KẾT LUẬN . 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY