Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Đăk Nông

2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ðỘNG TIỀN GỬI TIẾT

KIỆM CỦA BIDV ðAK NÔNG

2.2.1. Bối cảnh bên ngoài và đặc điểm nội tại của NH có

ảnh hưởng lớn đến hoạt động huy động TGTK tại BIDV Đăk Nông

2.2.2. Phân tích các hoạt động mà NH đã triển khai nhằm

đạt mục tiêu của hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm trong

thời gian qua

a. Mục tiêu huy động TGTK mà BIDV ðăk Nông đề ra trong

thời gian qua

- Về quy mô vốn huy động TGTK:11

Kế hoạch đặt ra của Chi nhánh trên cơ sở cân đối với chỉ tiêu

mà Hội sở chính giao qua các năm , kết hợp với mục tiêu kinh doanh

và yêu cầu cạnh tranh của Chi nhánh trên thị trường mục tiêu, Chi

nhánh phấn đấu đạt mức tăng trưởng huy động tiền gửi tiết kiệm trên 10%.

- Về cơ cấu huy động tiền gửi:

Theo xu hướng đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, kế hoạch của Chi

nhánh đặt ra là gia tăng tỷ trọng huy động tiền gửi tiết kiệm.

ðẩy mạnh cơ cấu lại nguồn vốn TGTK theo hướng tăng cường

nguồn vốn TGTK dài hạn, ổn định nhằm đầy mạnh đầu tư dài hạn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY