Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Đà Nẵng

- Chất lượng dịch vụ thẻ của Vietinbank Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra 94 khách hàng được phát phiếu điều tra,

có 38 khách hàng hoàn toàn đồng ý về sản phẩm dịch vụ thẻ của

Vietinbank Đà Nẵng chiếm tỷ lệ tương ứng là 40,4%, nhưng cũng có

5,3% khách hàng không đồng ý về chất lượng dịch vụ thẻ của ngân

hàng. Nguyên nhân là về mạng lưới phân phối ATM thì khách hàng

không hài lòng, khi tỷ lệ không đồng ý lên 61,7%. Đặc biệt khách

hàng thật sự chưa hài lòng, khi tỷ lệ khách hàng không đồng ý đối

với phí mở thẻ và phí thường niên là 40,4% và phí sử dụng dịch vụ là

22%. Ngoài ra bên cạnh bộ phận lớn khách hàng hài lòng đối với

dịch vụ chăm sóc khách hàng, chiếm tỷ lệ 59,6% thì vẫn còn một

nhóm khách hàng chưa thật sự thỏa mãn với dịch vụ chăm sóc khách

hàng khi tỷ lệ không đồng ý là 13,8%. Theo kết quả điều tra nhóm

khách hàng này khách hàng VIP, họ cho rằng các hình thức chăm sóc

khách hàng VIP của ngân hàng vẫn chưa thật sự “chạm” được tất cả

nhu cầu của mình, chưa thật sự gây ấn tượng và khác biệt để đề cao

vai trò là khách hàng VIP của họ với ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY