Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, chi nhánh Đắk Lắk

CHƢƠNG 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN

HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CN ĐĂK LĂK

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP

QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂK LĂK

2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP

Quân Đội

MB được thành lập vào tháng 9 năm 1994 theo giấy phép

hoạt động số 194/QĐ – NH5 ngày 14 tháng 9 năm 1994 của Ngân

hàng nhà nước Việt Nam và quyết định thành lập số 00374/GBUP

ngày 30 tháng 12 năm 1993 của UBND thành phố Hà Nội.

Hội sở và Sở giao dịch: Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa,

Thành phố Hà Nội, Nước Việt Nam.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân Đội

- Hội đồng quản trị

- Ban Kiểm Soát

- Phòng kiểm tra, kiểm soát

- Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc

2.1.3. Các sản phẩm và dịch vụ chính

- Khách hàng cá nhân

Tiền gửi, tài khoản, giấy tờ có giá ngắn hạn, cho vay cá

nhân, dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ ngoại hối cá nhân,

dịch vụ khác

- Khách hàng doanh nghiệp

Tiền gửi, tín dụng doanh nghiệp, sản phẩm ngoại hối, dịch

vụ bảo lãnh, dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ thanh toán trong

nước, sản phẩm giấy tờ có giá, sản phẩm liên kết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY