Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển - Chi nhánh Ðắk Nông

* Phân tích bối cảnh hoạt ñộng cho vay tiêu dùng của NHTM.

Bối cảnh bao gồm: môi trường bên ngoài và ñặc ñiểm nội tại của

Ngân hàng có ảnh hưởng quan trọng ñến hoạt ñộng cho vay tiêu

dùng của NH.

* Phân tích về công tác tổ chức thực hiện quá trình cho vay

tiêu dùng của ngân hàng.

* Phân tích về các hoạt ñộng NH ñã thực hiện nhằm ñạt các

mục tiêu của hoạt ñộng cho vay tiêu dùng

Phương pháp phân tích các nội dung trên là phương pháp thu

thập các dữ liệu thứ cấp, kết hợp các phương pháp phân tích logic,

tồng hợp từ các tài liệu báo cáo của ngân hàng và các tài liệu khác.

* Phân tích kết quả hoạt ñộng cho vay tiêu dùng

Phân tích kết quả hoạt ñộng cho vay hộ kinh doanh tập trung

vào các nội dung sau:

- Phân tích về tăng trưởng quy mô cho vay tiêu dùng thể hiện

qua các tiêu chí:

+ Dư nợ cho vay tiêu dùng của Chi nhánh

+ Số lượng khách hàng vay vốn

+ Dư nợ bình quân trên một khách hàng

- Phân tích về thị phần cho vay tiêu dùng của NH trên thị

trường mục tiêu.

- Phân tích về cơ cấu cho vay tiêu dùng, cơ cấu cho vay có thể

ñược phân tích qua các tiêu thức sau:

+ Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn

+ Cơ cấu cho vay theo sản phẩm

+ Cơ cấu cho vay theo hình thức bảo ñảm tiền vay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY