Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Đăk Nông

2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

THÔNCHI NHÁNH TỈNH ĐĂK NÔNG

2.2.1. Bối cảnh môi trƣờng của hoạt động cho vay tiêu dùng

tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh

tỉnh Đăk Nông

- Bối cảnh kinh tế vĩ mô:

+ Chủ trương kiềm chế lạm phát

+ Chủ trương của Chính phủ và NHNN trong việc thực hiện

chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng.

+ Chủ trương đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống ngân hàng

+ Việc khống chế lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước

- Bối cảnh trên địa bàn tỉnh Đăk Nông:

Đến 31/12/2014, trên địa bàn trú đóng của Chi nhánh, hiện nay

có 9TCTD bao gồm: Agribank, BIDV, VietinBank, SCB, NH Đông

Á, NH Bưu Điện Liên Việt, NH CSXH, Quỹ tín dụng Cao Su, Quỹ

tín dụng ĐăkMil. Trên nền tảng nông nghiệp nông thôn, hoạt động

kinh doanh cần tăng trưởng nhưng phải bền vững và dựa vào các thế

mạnh sẳn có của mình, Agribank Đăk Nông thường xuyên đưa ra các

hình thức cho vay đa dạng, linh họat, chủ động tìm kiếm khách hàng

và phân loại khách hàng theo từng nhóm để có chính sách riêng, phù

hợp đối với mỗi nhóm. Bên cạnh đó, nhu cầu vốn để sử dụng cho

mục đích tiêu dùng trên địa bàn hiện nay rất lớn, Chi nhánh đã mở

rộng cho vay đến nhiều đối tượng khách hàng. Cùng với sự gia tăng

về số lượng khánh hàng, doanh số cho vay bình quân trên mỗi khách

hàng cũng có sự tăng lên qua các năm. Từ đó dẫn đến tốc độ tăng

trưởng dư nợ tín dụng tại Chi nhánh tương đối cao, đảm bảo hoạt

động kinh doanh có hiệu quả và ổn định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY