Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi

CHưƠNG 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI

VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI

THưƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012 -2014

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THưƠNG

– CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng

TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Ngãi

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòngnghiệp vụ

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THưƠNG

– CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

2.2.1. Phân tích bối cảnh hoạt động CVNH đối với DN

a. Bối cảnh bên ngoài

- Tình hình KTXH tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua

- Chính sách về cho vay của Ngân hàng Nhà nước

b. Bối cảnh bên trong

- Là một ngân hàng hoạt động lâu đời, Vietcombank Quảng

Ngãi đã khẳng định được vị trí dẫn đầu về quy mô trên địa bàn.

Nguồn vốn huy động tại chỗ trên địa bàn và tổng dư nợ của chi nhánh

chiếm tỷ lệ cao. Chiến lược của Viecombank là mở rộng đối tượng

vay, hỗ trợ lãi suất nhằm tăng thị phần khách hàng hoặc tham gia

mạnh mẽ vào các chương trình tín dụng ưu đãi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY