Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam

Qua ba năm 2013, 2014, 2015 doanh số thu nợ của khách hàng

cá nhân luôn gia tăng qua các năm, điều này chứng tỏ công tác thu

hồi nợ của chi nhánh đạt kết quả tốt. Cụ thể năm 2013 doanh số thu

hồi nợ KH cá nhân đạt 162.762 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 59%).

Năm 2014 doanh số thu nợ của KH cá nhân đạt 194,120 triệu đồng

(chiếm tỷ trọng 60,8%) tăng 31.358 triệu đồng so với năm 2013,

tương đương 19,3%. Sang năm 2015 doanh số thu nợ KH cá nhân

đạt 248.028 triệu đồng (chiểm tỷ trọng 68,8%),tăng 53,908 triệu

đồng so với năm 2014, tương đương 27,8%.

Đối với KH doanh nghiệp: Trong năm 2013 doanh số thu nợ đạt

113.055 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 41%). Năm 2014 doanh số thu nợ

đạt 125.398 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 39,2%), tăng 12.343 triệu đồng

so với năm 2013,tương đương 10.9%. Tuy nhiên sang năm 2015

doanh số thu nợ đạt 11.2627 (chiếm tỷ trọng 31,2%) giảm 12.771 triệu

đồng so với năm 2014, tương đương 10.2%. Nguyên nhân là do tình

hình kinh doanh không thuận lợ của các doanh nghiệp do giá cả

nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, dẫn đến khả năng trả nợ chi nhánh

giảm, vì thế doanh số thu nợ năm 2015 cũng bị ảnh hưởng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY